[knowledge & community]
Voor HR en andere professionals betrokken bij people matters

1ste Summer bbq (meat + veggie) & rentree-event van HRMinfo

27/8/2019 (17 – 22 u)

Kasteel van Groot-Bijgaarden (klik hier voor een panoramische foto van deze prachtige locatie)

Adres: Isidoor Van Beverenstraat 5, Groot-Bijgaarden

Route: klik hier

Gratis parking !

Gastspreker: Steven Laureys (ULiège) – wereldvermaard neuroloog. Over hoe neurowetenschap HR van dienst kan zijn.  En over hoe meditatie weerbaarheid tegen stress en burn-out kan vergroten.

Klik hier voor de wikipedia-pagina over Steven Laureys.


PRIJS: 199 euro + 21 % BTW


Korting van 50 euro (automatisch toegekend) voor houders van een Corporate PASSport.*

2 inschrijvingen = 3e gratis (enkel voor wie niet geniet van een andere korting). Mail in dat geval naar bbq2019@HRMinfo.net met opgave coördinaten 3e en dus gratis deelnemer (naam, bedrijf, titel, e-mail, GSM-nummer*) en vermelding 'Vegi' of 'Niet-Vegi'.

* Klik hier om te achterhalen of uw werkgever reeds intekende op het Corporate PASSport en om uw persoonlijke PASSport/login te activeren mocht dat nog niet gebeurd zijn (en u er recht op hebt).


* GSM-nummer verplicht gezien bepaalde informatie in verband met het event via SMS verstrekt wordt (omdat e-mail communicatie soms niet lukt of onopgemerkt blijft).


Inzichten uit de neurowetenschap (neurobiologie en neuropsychologie) laten HR professionals en andere leidinggevenden toe om hun doelen beter en sneller te realiseren. Meer bepaald op het vlak van het management van cognitieve vermogens (in het Engels: cognitive load management) kan de neurowetenschap HR professionals van grote hulp zijn. Vermogen slaat op vaardigheden maar ook op capaciteit zoals het geheugen van een computer. Dat vermogens optimaliseren wordt een van de toekomstige belangrijke taken van HR management. Dat stelt het Institute for the Future (IFTF) dat in 2011 onderzoek deed naar de belangrijkste trends en ontwikkelingen die gevolgen zullen hebben voor werk en de werkplek. Op basis van deze drijvende veranderkrachten heeft het IFTF tien competenties beschreven die kennis en vaardigheden die werknemers nodig zullen hebben in 2020. Een van die competenties is cognitive load management: het ontwikkelen en (effectief) benutten van de vaardigheid en capaciteit om met veel en complexe informatie om te gaan (waaronder het onderscheiden en filteren op basis van belangrijkheid en relevantie). HR managers/professionals zullen daarvoor meer kennis moeten krijgen over neuro-cognitieve processen en breinwerking stelt het IFTE. HRMinfo organiseerde in 2016 een Master class over deze materie.Inschrijven voor dit evenement is niet meer mogelijk.

Om deel te kunnen nemen aan het event, diende men zich via de website ingeschreven te hebben (en daarvan een bevestiging gekregen te hebben).