Stemming innov8HR Award

Genomineerde cases Innov8HR Award

Breng uw stem uit ! Bepaal mee de winnaar !!Uit de ingediende cases selecteerde het team van HRMinfo er drie die met kop en schouders uitstaken boven de rest.

De ingediende cases moesten blijk geven van vernieuwende, liefst zelfs revolutionaire inzichten en praktijken en bij voorkeur een evidence & analytics onderbouwing hebben. Substantiële digitalisering van processen, minstens een en liefst zo veel mogelijk, was eveneens een vereiste en criterium voor selectie.

Die genomineerde cases worden voorgelegd aan een jury en aan de HR-community die er over kunnen stemmen. De HR-community kan dat middels een online stemming.

De punten van de jury tellen mee voor 60%, die van de HR-community voor 40%. De case met de meeste punten wint de innov8HR Award.

De cases worden gewaardeerd op een schaal van 1 tot 10. Hoe meer u de case waardeert, om welke redenen dan ook, hoe hoger de score dient te zijn die u toekent. Uw score drukt een overall-waardering uit, op de criteria naar keuze.

De juryleden zijn:

  • Christine Thiran (DRH @ RTBF)
  • David Louvet (CHRO @ Univercells)
  • Bart Van Bambost (CHRO Nipro @ Europe Group Companies)
  • Marc Croonen (Chief Human Resources, Sustainability, EHS & Communication @ Vandemoortele)
  • Anette Böhm (Senior General Manager Corporate HR @ KBC Group)
  • Thijs Claes (CEO @ DADDY KATE)
  • Isabelle Meulemans (Managing director @ Talent.Brussels)
  • Laurent Taskin (Professor of HR and Organization Studies @ Louvain School of Management/UCL, Invited professor @ PSL Paris Dauphine & @ Saint Louis Bruxelles. Holder of the chair 'Human Management and Work Transformation' @ laboRH/UCL)
  • Peggy De Prins (Professor (sustainable)HRM/ labour sociology, Faculty & Academic Director Master in Human Resource Management @ Antwerp Management School & Universiteit Antwerpen)

Voor een gedetailleerde beschrijving van de genomineerde cases: zie het witboek van HRMinfo: ‘Next generation HR: Rethink, Reset & Retool HR’.
Dat bevat nog andere hoogst interessante en relevante artikels.
Klik hier voor volledige inhoudsopgave.
Klik hier voor de gratis download van het hoofdstuk ‘Ideeën voor een beter HR’ uit het witboek.

U stem wordt volledig anoniem, zelfs geëncrypteerd, verwerkt. Wij kunnen de scores niet aan personen linken.